Links

Lemon : MASTER V1

บอร์ด HONEYLemon : MASTER V1
บอร์ด HONEYLemon เป็นบอร์ดสำหรับการเรียนรู้ สร้างสรรค์จินตนาการ บนบอร์ดมีความสามารถหลากหลาย แสงสี เสียง ครบถ้วน บอร์ดสามารถในการสื่อสาร Wi-Fi และ Bluetooth ในตัว นอกจากนี้แล้วยังสามารถอ่านเขียน บันทึกข้อมูลผ่าน SD Card ได้ สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ทั้งภาษา C และ Python บน Arduino IDE , KB-IDE และ uPython หรือจะเขียนโปรแกรมแบบบล๊อก ลากวางก็สามารถทำงานได้

BASIC การใช้งานพื้นฐาน