ฮันนี่เลม่อน แพลตฟอร์ม

HONEYLemon Platform เหมาะสำหรับท่านที่มีความสนใจในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะด้าน Embedded System โดยมีการออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับ Arduino IDE ซึ่งมีนักพัฒนาทั่วโลกให้ความสนใจ

HONEYLemon มี library รองรับสำหรับการพัฒนา Solution ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

บอร์ด HONEYLemon ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท ฮันนี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด

BOARD [ บอร์ด ]

Lemon : MASTER V1Lemon : Lemon32

BASIC การใช้งานพื้นฐาน

บทความแนะนำการใช้งาน

Last updated