ฮันนี่เลม่อน แพลตฟอร์ม

       HONEYLemon Platform เหมาะสำหรับท่านที่มีความสนใจในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะด้าน Embedded System โดยมีการออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับ Arduino IDE ซึ่งมีนักพัฒนาทั่วโลกให้ความสนใจ

       HONEYLemon มี library รองรับสำหรับการพัฒนา Solution ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

       บอร์ด HONEYLemon ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท ฮันนี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด

top